Sunday, 21 January 2024

อะไรคือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และ เราต้องรู้อะไรบ้าง

การทำประกันทุกประเภททั้ง ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต หรือแม้แต่ประกันสุขภาพ และหากเป็นประกันภัยแล้วละก็มีสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ นั่นก็คือ คำว่า ‘กรมธรรม์’ เพราะสิ่งนี้มีความสำคัญมากที่สุดกับการทำประกัน เรียกว่าถ้าขาด กรมธรรม์ ก็เท่ากับไม่ใช่การทำประกันเลย

อะไรคือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และ เราต้องรู้อะไรบ้าง

กรมธรรม์คืออะไร?

การทำประกันภัยมีสิ่งสำคัญหลัก ๆ อยู่ 4 อย่างคือ ผู้รับทำประกันภัย, กรมธรรม์, เบี้ยประกัน, ผู้ทำประกัน ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไปการทำประกันก็จะไม่สมบูรณ์ และถ้ามีมากกว่านี้ก็ไม่ใช่การทำประกันเช่นกัน

 

ผู้รับประกัน (Insurer) หมายถึง

คนที่ขายประกันภัยโดยทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย ถ้าจะให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุญาตจาก คปภ. เสียก่อย โดยบริษัทที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศ ทั้งในฐานะโบรกเกอร์และบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่ก็คือ กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, วิริยะประกันภัย ฯลฯ

 

ผู้ทำประกัน (Consumer) หมายถึง

ผู้บริโภคทั่ว ๆ ไปที่ซื้อประกัน/ทำประกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนคนธรรมดา ส่วนการจะซื้อประกันภัยในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้รับทำประกัน สำหรับประกันรถยนต์คงไม่พ้นต้องเป็นผู้ที่มีรถยนต์ในครอบครอง

 

เบี้ยประกัน (Premium) หมายถึง

เงินที่ผู้ทำประกันจ่ายให้กับผู้รับประกัน เพื่อเป็นเงินตอบแทนในการรับความคุ้มครองที่กำหนดเอาไว้ พูดง่ายๆ ก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับบริษัทเพื่อทำประกันนั่นแหละ โดยราคาก็จะแตกต่างกันไปตามข้อเสนอ สำหรับเบี้ยประกันรถยนต์จะขึ้นกับความคุ้มครองที่จะรับและมูลค่าของทุนประกัน (ที่เทียบจากมูลค่ารถยนต์) หรือตามความเสี่ยงที่ผู้รับประกันต้องรับผิดชอบ

 

กรมธรรม์ (Policy) หมายถึง

ข้อตกลงระหว่างผู้ทำประกันกับผู้รับทำประกัน ที่จะมาในรูปแบบของหนังสือหรือกระดาษ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นจริง และใช้เป็นข้อกำหนดในการให้ความคุ้มครองด้วย

การจ่ายค่าสินไหมหรือขอบเขตการให้ประกันทั้งหมดจะระบุเอาไว้ให้ในกรมธรรม์ รวมถึงเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองด้วย มักจะมาในรูปหนังสือหนาๆ สำหรับประกันรถยนต์ที่มีสองแบบจะมีกรมธรรม์แค่แบบเดียว

หากขาดสิ่งใดไป คงยากที่จะเรียกว่าการทำประกัน เพราะแต่ละตัวมีหน้าที่ค่อนข้างชัดเจน แม้ว่า ประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ. จะไม่มีกรมธรรม์ แต่สำหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์มีความสำคัญอย่างมาก

 

กรมธรรม์สำคัญแค่ไหน ทำหายได้หรือเปล่า?

หนึ่งในคำถามที่คนทำประกันมักจะถามกันอยู่บ่อยๆคงเป็นเรื่องการครอบครองกรมธรรม์ หากทำหายจะเป็นอย่างไร? ความคุ้มครองจะหายไปด้วยไหม?

ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะผู้รับทำประกันทุกคนมีข้อมูลกรมธรรม์เก็บเอาไว้อยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อท่านทำหายไป ก็ไม่ได้หมายความว่าสัญญาจะถูกยกเลิก เพียงแต่ท่านจำเป็นต้องแจ่งตัวแทนหรือทางบริษัทต้นสัญญาไว้ด้วย เพื่อเป็นการขอรับใหม่

 

โดยขั้นตอนจะต้องเริ่มจากการแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นเสียก่อน แล้วนำเอาหลักฐานไปแสดงให้กับบริษัทประกัน แล้วหลังจากนั้นจึงเอาหลักฐานสูญหายไปแสดงต่อบริษัทประกันเพื่อขอรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยมากแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการขอกรมธรรม์ใหม่ ถือเป็นเรื่องปรกติ