Sunday, 21 January 2024

สินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(2S)

สินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(2S)

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ

  • ฐานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • อายุ 25-59 ปี อายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารหลักฐานรายได้ ประกอบไปด้วย

  • สำเนาสลิปเงินเดือน
  • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  • หน้าแรกของบัญชีของลูกค้าสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า

สินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(2S)

จังหวัดที่ไม่สามารถให้บริการได้ มี 8 จังหวัด แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

 

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(2S)